Ysgol T Llew Jones

in Bardd with No Comments

Ar 10 Hydref fe ges i’r fraint fawr o gael ymweld ag ysgol newydd sbon ym Mrynhoffnant, Ceredigion – Ysgol T Llew Jones. Ar 11 Hydref roedden nhw a phawb arall yng Nghymru yn dathlu diwrnod arbennig iawn, Diwrnod T Llew Jones!

Roedd y plant i gyd yn gwybod pob peth am T Llew Jones. Roedden nhw’n gwybod yn iawn (fel rydech chi, mae’n siŵr) ei fod yn awdur llyfrau enwog iawn, fel Barti Ddu, Twm Siôn Cati a Tân ar y Comin. Ond roedden nhw’n gwybod hefyd fod T Llew Jones yn fardd. Fe, i ddweud y gwir, oedd y bardd plant cyntaf!

Fe ddefnyddiodd T Llew Jones bennill bach syml i ddisgrifio’r ffordd yr oedd e’n cadw ei holl straeon ar ei gof ac yna’n eu hysgrifennu er mwyn i ni gael eu mwynhau –

Dwedai henwr llwyd o’r gornel,
‘Gan fy nhad fe glywais chwedel,
Gan ei daid y clywodd yntau,
Ac ar ei ôl fe gofiais innau.’

Mae’r pennill i’w weld yn un o lyfrau enwocaf T Llew Jones, Lleuad yn Olau, sy’n llawn straeon a lluniau gwych iawn.

Fe ddefnyddiodd plant Ysgol T Llew Jones y pennill fel patrwm i greu penillion newydd. Dyma bennill i T Llew Jones ei hun –

20121031-162431.jpg

Dyma bennill arall iddo –

20121031-162634.jpg

Dwi’n hoff iawn o’r llinell ‘Hen fel y garreg yn Llangrannog’ – sef Carreg Bica wrth y traeth. Fe fu T Llew Jones fyw tan oedd e’n 93 ac roedd yn aml yn ymweld â Llangrannog!

Dyma benillion eraill i ddau o arwyr Cymru. Mae’r cyntaf i Owain Glyndŵr

20121031-163009.jpg

Mae’r ail bennill i un o arwyr T Llew Jones –

20121031-163043.jpg

Diolch i blant ac athrawon Ysgol T Llew Jones am ddiwrnod llawn hwyl.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top