Ysgol y Graig ac Ysgol y Garreg

in Bardd with No Comments

Ysgol y Graig ac Ysgol y Garreg

Ar ôl imi ymweld ag Ysgol Brynaerau ac Ysgol Maesincla, fe es y diwrnod wedyn i ymweld â dwy ysgol sy ag enwau caregog iawn!

Y gyntaf oedd Ysgol y Graig ger Llangefni ar Ynys Môn. Mae hon yn ysgol newydd iawn, gyda hen ddigon o le, cyfrifiaduron sy’n gweithio a lliwiau lu ym mhob man. Roedd plant yr ysgol yn gyfeillgar iawn ac yn barod i lunio cerddi am eu hoff ran nhw o’u diwrnod ysgol. Dewisodd rai sôn am eu hoff wersi ac eraill am Lwybr Troed Camau Bach, sy’n amgylchynu’r ysgol.

Daeth y dosbarth ynghyd i lunio un gerdd arall gyda’i gilydd er mwyn canmol eu hysgol nhw. Dyma hi’r gerdd:

Croeso i’n hysgol eco-gyfeillgar,
Mae’n llawn dosbarthiadau lliwgar,
Llawn athrawon clên a ffrindiau,
Y lle gorau yn y byd i chwarae!

20130414-174409.jpg

Esboniodd y plant wrtha’i fod yr ysgol wedi ei henwi ar ôl Y Graig, sef bryn caregog gerllaw lle mae hen felin wynt yn sefyll. Does dim breichiau ar y felin erbyn hyn, ond mae’r ysgol werdd yn gwneud yn siŵr fod ynni adnewyddadwy’n dal i gael ei ddefnyddio.

Yn y prynhawn, ar fy ffordd adref i Aberystwyth, fe deithiais drwy Eryri i Lanfrothen yng nghyffiniau Porthmadog. Yno roedd plant Ysgol y Garreg yn barod i lunio cerddi newydd am eu hardal arbennig nhw. Fe ddysgais i am Gastell Pen Tŵr ac am lu o anifeiliaid diddorol sy’n byw o amgylch y pentref. Dyma gerdd wych iawn a luniodd y dosbarth gyda’i gilydd:

Croeso i Lanfrothen – am olygfa!
Siop, tai, coed, Castell Pen Tŵr a’r Wyddfa,
Lle da i weld llond llwyth o ffesantod,
Ambell ditw, gwalch a llond llwyn o biod,
Pori yn y cae mae cannoedd o ddefaid,
Yn cuddio’n y goedwig mewn pwll mae penbyliaid,
Alaw, Bliss a Mici ydi enwau’r ceffylau,
Lle lyfli i chwarae bob dydd efo ffrindiau.

20130414-174224.jpg


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top