Ysgol y Llys, Ysgol Pant Pastynog ac Ysgol Glanrafon

in Bardd with No Comments

Pa well ffordd i ddechrau fy ail flwyddyn fel Bardd Plant Cymru nag ymweld ag ysgol ym Mhrestatyn?! Mae Nain yn byw ym Mhrestatyn, ac ar 7 Hydref roedd hi’n dathlu ei phen blwydd yn 90 oed. Mae Nain yn cŵl iawn. Fe gawson ni barti fel teulu yng Nghastell Rhuthun ac fe arhoses i gyda Nain cyn ymweld ag Ysgol y Llys y bore wedyn.

Fe ges i groeso cynnes gan blant Ysgol y Llys. Fe helpais i nhw i ysgrifennu cerddi i Owain Glyndŵr. Dyma gerflun o Owain ar gefn ei geffyl yng Nghorwen –

20121031-152926.jpg

Ar 16 Medi 1400 fe ddywedodd Owain wrth y byd mai ef oedd Tywysog Cymru. Doedd Harri IV, Brenin Lloegr, ddim yn hapus am hyn, ac fe geisiodd ladd Owain. Ond fe lwyddodd Owain i ddianc ac arwain y Cymry mewn gwrthryfel mawr am flynyddoedd lawer. Ryden ni’n cofio nawr am Owain bob blwyddyn ar 16 Medi.

Fe soniais i am Owain efo plant hyfryd Ysgol Pant Pastynog hefyd. Dyma eu cerdd wych nhw i Owain –

20121031-153535.jpg

20121031-153556.jpg

Fe ddefnyddion ni bentwr mawr o eiriau er mwyn creu’r gerdd –

20121031-153701.jpg

Ar ôl ffarwelio ag Ysgol Pant Pastynog, roedd gen i amser i’w sbario, felly fe es i am dro i Gastell Dinbych. Fe ymosododd Owain a’i gefnogwyr ar y castell enfawr yn ystod y gwrthryfel. Mae’n gastell gwych – ewch i’w weld, os cewch chi gyfle!

Fe dynnais i’r llun yma o un o waliau’r castell. Fedrwch chi weld wyneb y llew sy wedi’i gerfio yn y garreg?

20121031-154550.jpg

Fe es i adref at Nain gyda’r nos am glamp o swper. Ac fe wnaeth hi baratoi clamp o frecwast imi’r bore wedyn hefyd, cyn imi deithio i’r Wyddgrug i ymweld ag Ysgol Glanrafon. Fe fu’r plant yn brysur iawn yn creu cerddi am gartref Owain yn Sycharth a’r arfau a ddefnyddiodd i frwydro dros Gymru.

Fe drois i adref wedyn i Aberystwyth, ar ôl diolch i’r plant ac, wrth gwrs, i Nain!


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/barddplantcymru.co.uk/httpdocs/wp-content/themes/kiddo/comments.php on line 6
top